Αγορά ακινήτου για την κατασκευή πλατείας στην Λακκόπετρα – Επανάληψη της διακήρυξης

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στη 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.
  2. Επανάληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου για πλατεία στην Τ.Κ. Λακκόπετρας.