Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων – Πρόεδρος ο Δημήτρης Μαραβέλιας

Μετά τις εκλογές της 4ης Μαρτίου 2018 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων είναι το εξής:


Πρόεδρος                     Μαραβέλιας Δημήτρης (φωτο)

Γεν.Γραμματέας           πατήρ Γιαχαλής Αντώνιος

Αντιπρόεδρος                Γραμματσούλιας Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος                Δουλαβέρης Φώτης

Ταμίας                           Γεωργαντάς Δημήτρης
Αναπληρωτής ταμίας  Παρασκευόπουλος Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας   Βέρρας Ηλίας
Μέλη                             Μανέτας Ιωάννης
Στανίτσας Χαράλαμπος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος           πατήρ Ελεθέριος Αναστασόπουλος
Γραμματέας      Τσίχλας Γεώργιος
Μέλος                Παπαλεξόπουλος Αλέκο