Δυτική Αχαΐα: Το έργο ύδρευσης σε Άγιο Στέφανο και Χαϊκάλι στην Οικονομική Επιτροπή – Δείτε τα θέματα

 
 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.
  3. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
  4. Κατακύρωση ή μη Πρακτικού 1 (α΄ στάδιο) της δημοπρασίας του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου και Χαϊκαλίου”.
  5. Έγκριση ή μη πρακτικού της δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.