Κάτω Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τις οφειλές της ΔΕΥΑΔ στη ΔΕΗ

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ανακοινώνει ο δήμος δυτικής Αχαΐας. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου και θα συζητηθεί το θέμα των οφειλών της ΔΕΥΑΔ στη ΔΕΗ. 

Το θέμα αναφέρεται ως εξής:

  • Παρέμβαση του Δήμου σχετικά με την ρύθμιση που προτίθεται να κάνει η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων με  την Δ.Ε.Η. προς εξόφληση οφειλών της προς την Δ.Ε.Η.. Αποδοχή ή μη σχετικής γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Παναγιώτη Ζυγούρη, σχετικά με την δυνατότητα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας να συμβάλλει με οποιανδήποτε μορφή (παροχή εγγυήσεων) μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και Δ.Ε.Η.[διόρθωση από τον γνωμοδοτούντα των προφανών παραδρομών της κατατεθείσας γνωμοδότησης κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της  4ης Σεπτεμβρίου 2017 (απόφαση 154/2017)].

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα υπόκειται σε περιοριστική προθεσμία (λόγω  πίεση από την  ΔΕΗ για  διακοπή ρεύματος στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΔ εξ αιτίας της οφειλής της ΔΕΥΑΔ προς αυτήν).