Παρασκευοπούλου Χρύσα: Δηλώσεις Καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2019-2020