Στο «Πιθάρι» γλεντάμε με Γιώργο Μπέκιο το Σάββατο 4 Μαΐου