Γουρνοπούλα στα κλήματα και ζωντανή μουσική την Παρασκευή στο «Εβίβα»