«Πείρος» – Παρέμβαση Μπαρμπούνη για τη μεταφορά λυμάτων στη ΒΙΠΕ «Θα παρακολουθούμε το θέμα…»

 
 

Στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου Ερυμάνθου και του δήμου Δυτικής Αχαιας με τη ΒΙΠΕ για τη μεταφορά αστικών λυμάτων στον βιολογικό της ΒΙΠΕ, αναφέρεται ο πρόεδρος του συλλόγου «Πείρος» Δημήτρης Μπαρμπούνης.

«Η απόφαση αυτή είχε αποφασισθεί πριν 6 χρόνια περίπου αλλά η ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, δεν υπέγραφε το πρωτόκολλο συνεργασίας γιατί είχε μπει όρος που δεν σας κρύβω ήταν και δική μου επισήμανση ως πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου παραλίας Κάτω Αλισσου, να μπει ο προεπεξεργαστής ώστε να διασφαλίζεται οποιαδήποτε αστοχία υπάρχει από τα αστικά λύματα που θα μπαίνουν στην ΒΙΠΕ. 
Βέβαια αυτός ο πρεπεξεργαστης έπρεπε να είχε μπει είδη και είναι ένα βασικός όρος που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Εμείς θα παρακολουθούμε την διαδικασία. Έχω μάθει ότι τα χρήματα για την αγορά υπάρχουν και θα περιμένουμε την εγκατάσταση του προεπεξεργαστη αλλιώς αν αυτό φανεί και πάλι χρονοβόρο θα αρχίσουμε διαδικασία διεκδίκησης γιατί αυτό για εμάς είναι μεγάλης σημασίας για τη διασφάλιση τυχών αστοχιών.Για να μην επιβαρυνόμαστε
όχι μόνο οι Αλισσοι αλλά και οι γύρω παραλίες. Θα παρακολουθούμε το θέμα…». 

Στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων της ΒΙΠΕ τα αστικά λύματα από Μαζαράκι, Λουσικά, Χαϊκάλι, και Αγ. Νικόλαο