Στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων της ΒΙΠΕ τα αστικά λύματα από Μαζαράκι, Λουσικά, Χαϊκάλι, και Αγ. Νικόλαο

Μετά από χρονοβόρες και δύσκολες διαπραγματεύσεις και πολλές αναβολές, υπογράφηκε τελικά την προηγούμενη εβδομάδα το «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της «Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» και των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας (Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων) με το οποίο συμφωνήθηκε η υποδοχή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων των παραπάνω Δήμων από τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) που λειτουργεί στη Βιομηχανική περιοχή και ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης με την ίδια συμφωνία η Ε.Τ.Β.Α. αναλαμβάνει τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας αστικών λυμάτων (προεπεξεργαστής) που θα προμηθευτούν και θα εγκαταστήσουν οι δύο Δήμοι σε χώρο που παραχωρείται από την εταιρεία εντός της Βιομηχανικής περιοχής.

Η παραπάνω συμφωνία αφορά σε πρώτη φάση τα αστικά λύματα των οικισμών Βασιλικού, Ισώματος, Φαρών, του Δήμου Ερυμάνθου και Μαζαρακίου, Λουσικών, Χαϊκαλίου και Αγ. Νικολάου του Δήμου Δυτ. Αχαΐας στους οποίους έχουν κατασκευαστεί αποχετευτικά Δίκτυα.

Ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θάνος Καρπής, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών αυτών και ιδίως του Δήμου Ερυμάνθου, ενώ έχουν κατασκευαστεί προ πολλού χρόνου, παραμένουν ανενεργά και αναξιοποίητα εξαιτίας των καθυστερήσεων και της κωλυσιεργίας που υπήρξε, όχι εκ μέρους των Δήμων, κατά το μακρύ στάδιο των δύσκολων διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί κοινά αποδεκτή συμφωνία από όλες τις πλευρές και οικονομικά συμφέρουσα για τους δημότες.

Τώρα και μετά την επίτευξη της συμφωνίας, είμαστε έτοιμοι από κοινού με τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων να προχωρήσουμε άμεσα στο δικό μας «πρωτόκολλο συνεργασίας» για την προμήθεια και εγκατάσταση του προεπεξεργαστή ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση των λυμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.

Παράλληλα και σ ότι αφορά το Δήμο Ερυμάνθου, θα καλέσουμε σύντομα τους κατοίκους των τριών οικισμών του Δήμου μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω της υποβολής σχετικών αιτήσεων για την τοποθέτηση των προβλεπόμενων φρεατίων και τη σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο.

Σημειώνουμε ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε αποδεκτή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου των Εσωτερικών, των έργων ολοκλήρωσης εσωτερικών δικτύων που υπολείπονται στους οικισμούς Φαρών και Βασιλικού και είμαστε βέβαιοι ότι τα αναγκαία έργα θα ενταχθούν.

Τέλος και σχετικά με το «Μνημόνιο Συνεργασίας» που υπεγράφη την προηγούμενη Παρασκευή στα Κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς στην Αθήνα, το συνυπογράφουν εκ μέρους του Δήμου Ερυμάνθου ο Δήμαρχος Θάνος Καρπής και της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρήστος Σκάγιας, ενώ από την Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ο Γενικός Δ/ντής Φίλιππος Κονταξής.