Παρέμβαση του Ηρακλή Ρούπα για τα κλειστά σχολεία

«Τα σχολεία ξεκίνησαν. Όπως πάντα με τα γνωστά προβλήματα και τις γνωστές ελλείψεις. Καλά όλ΄αυτά. Ας πούμε ότι πλέον τα έχουμε συνηθίσει εν μέσω κρίσης και αδυναμίας οργάνωσης. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι η αδυναμία του νομοθέτη να αντιληφθεί πως είτε λόγω μορφολογικών προβλημάτων, είτε λόγω ειδικών συνθηκών ο νόμος που ορίζει πως καταργούνται τμήματα με λιγότερους από 11 μαθητές πρέπει να αλλάξει. Πριν ασχοληθούμε με το ποια ώρα είναι καλή για να ξυπνούν οι μαθητές και αν το 8 είναι παιδαγωγικότερο του 9», παρεμβαίνει ο Ηρακλής Ρούπας.

Και συνεχίζει: 

«Το πρόβλημα που έχει προκύψει με την Τρίτη Λυκείου του Δεκάτου Λυκείου Ιτεών δεν αποτελεί μία μεμονωμένη περίπτωση. Αναδεικνύει μία σειρά προβλημάτων. Κυρίως την αδυναμία όσων σχεδιάζουν πολιτική να αντιληφθούν πως αν θέλει κάποιος να λέγεται κυβερνήτης, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαφοροποιεί τους νόμους αναδεικνύοντας ειδικές περιπτώσεις. Προφανώς το πρόβλημα θα μπορούσε να είχε αντιμετωπισθεί αν οι γονείς είχαν ενημερωθεί νωρίτερα. Προφανώς μία μετακίνηση σε μία τέτοια περιοχή ίσως είναι ευκολότερη από άλλες. Για παράδειγμα τα χωριά των Καλαβρύτων ή της Αιγιαλείας.

Η ουσία όμως είναι πως αναδεικνύεται το διαχρονικό πρόβλημα της αδυναμίας σχεδιασμού. Ή ποιο συγκεκριμένα, της αδυναμίας σχεδιασμού για ειδικές καταστάσεις. Το θέμα με την … αναζήτηση του 11ου μαθητή για το Δέκατο Λύκειο Ιτεών απλά ανέδειξε για άλλη μία φορά τις παθογένειες που σήμερα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την είδη βεβαρυμμένη καθημερινότητα των γονέων σε δύσκολες περιοχές. Ανέδειξε όμως και κάτι άλλο. Το γεγονός πως οι νέοι μαθητές σχολείων δύσκολων περιοχών της περιφέρειας δεν έχουν τις ίδιες συνθήκες αλλά και ίσες ευκαιρίες με συμμαθητές τους στο κέντρο. Ίσως γιαυτή την αναζήτηση των ίσων ευκαιριών να αντιδρούν οι «μικροί» με καταλήψεις».