Η μεταμνημονιακή επιχειρηματικότητα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Δ

Το 2018 θα είναι όμως και η αφετηρία μιας νέας πορείας, για την τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να δανείζονται με καλύτερους όρους, να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και να εδραιωθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη των υγιών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία, η αγορά εργασίας πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ευέλικτα, ώστε να μην μπαίνουν εμπόδια στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τυχόν παλινόρθωση πρακτικών του παρελθόντος όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, θα ανακόψει άρδην την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την απορρόφηση της κοινωνικά απαράδεκτης υψηλής ανεργίας που μαστίζει την ελληνική οικονομία. Το επίπεδο του κατώτατου μισθού πρέπει να διασφαλίζει ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους.

Η επόμενη ημέρα για την ελληνική οικονομία επιβάλλει να ξεπεράσουμε τη βαριά κληρονομιά που αφήνει πίσω της η πολυετής ύφεση, ειδικά στους πιο αδύναμους κρίκους της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις χτυπήθηκαν σκληρά από την κρίση. Ιδιαίτερα οι μικρότερες εξ αυτών. Ωστόσο υπάρχουν μεσαίες και μικρές που άντεξαν και αντέχουν, και αυτές οφείλουμε να τις αναδείξουμε. Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού παραγωγικού συστήματος.

Το στοίχημα του παραγωγικού μετασχηματισμού είναι πιο επίκαιρο από Η χώρα πρέπει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που μπορούν να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν νέες, παραγωγικές θέσεις εργασίας. Είναι αναγκαίο μέσω των επενδυτικών ευκαιριών και της δημιουργικής ανάταξης, η οικονομία μας επιτέλους, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε κάθε πολίτης του κόσμου να θέλει να επισκεφθεί τη χώρα, να εργασθεί και να επενδύσει σε αυτή.