Ετικέτα: Στην έκθεση Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών στους Παράκτιους