Ετικέτα: ΤΣΑΦΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Εγγραφές στο Κτηματολόγιο