Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την εξέλιξη του προφορικού λόγου των παιδιών;

 
 

 ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑ

Θεραπευτικό Κέντρο – Φρούντα Νικολέτα

Από τη βρεφική ηλικία το μωρό δέχεται καταιγισμό ερεθισμάτων μαθαίνοντας έτσι τον κόσμο γύρω του. H οικογένεια θα συμβάλει σημαντικά στη γλωσσική ανάπτυξη του, κατακτώντας τις βασικές δομές της μητρικής του γλώσσας. Στο χρονικό διάστημα των έξι χρόνων το παιδί θα κατανοήσει και θα μάθει να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, μετά από μια ραγδαία και αξιοθαύμαστη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Είναι γνωστό ότι τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του παιδιού είναι τα πιο σημαντικά για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Πρόσφατες έρευνες ενισχύουν το γεγονός ότι η ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον, τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν. Η πρώιμη παροχή ερεθισμάτων συμβάλλει καταλυτικά στη μεγαλύτερη και πλουσιότερη ανάπτυξη του παιδικού εγκεφάλου. Το άμεσο περιβάλλον βοηθάει σημαντικά στην γλωσσική εξέλιξη των παιδιών, παρέχοντας τους ένα γόνιμο περιβάλλον και συνθήκες, τις οποίες τα παιδιά με την σειρά τους θα χρησιμοποιήσουν για να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητες τους.

Η καλή γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών είναι σημαντικό εργαλείο για τη σχολική επιτυχία. Συγκεκριμένα το μέγεθος του εκφραστικού και αντιληπτικού λεξιλογίου των παιδιών αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της σχολικής επιτυχίας των παιδιών. Παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες στη νηπιακή ηλικία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη μάθηση κατά τη σχολική ηλικία.

  • Σχολιάζετε ότι συμβαίνει γύρω του και πράγματα που κάνετε μαζί, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες προτάσεις.
  • Χτίζουμε και εμπλουτίζουμε πάνω στις προτάσεις των παιδιών (όπως όταν το παιδί λέει ‘παίζουμε με τη μπάλα’ ο γονιός επαναλαμβάνει και λέει ‘παίζουμε με τη μικρή μπάλα στο κήπο’).
  • Χρησιμοποιούμε λιγότερο συνηθισμένες λέξεις για να περιγράψουμε πράγματα (‘όπως νόστιμο φαγητό’).
  • Εξηγούμε τη σημασία καινούριων λέξεων για να τις μαθαίνει σιγά σιγά το παιδί.
  • Χρησιμοποιείστε ποικιλία λέξεων για να περιγράψετε καταστάσεις.
  • Δώστε του την ευκαιρία να έρθει σε καινούρια περιβάλλοντα και να αποκτήσει κι άλλες εμπειρίες (όπως σε ένα ζωολογικό κήπο, σε μια επίσκεψη στο συνεργείο, στο ταχυδρομείο κ.α).
  • Διαβάστε του βιβλία εξερευνώντας καινούρια θέματα που μπορεί να του αρέσουν (όπως για τα σπάνια ζώα, για τους πλανήτες, για τα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια, για έθιμα και παραδόσεις, κ.α).
  • Ζητούμε την άποψη και τις ιδέες τους σε θέματα που συζητούμε ( όπως ‘τι θα συνέβαινε στον δρόμο εάν δεν είχαμε φώτα της τροχαίας;’)

Είναι σημαντικό να περνάμε ουσιαστικό χρόνο με το παιδί μας. Οι γλωσσικά πλούσιες εμπειρίες, είναι γενικά αυτές που εμπλέκουν ενεργά το παιδί, που του επιτρέπουν να συμμετέχει, να χρησιμοποιεί τη φαντασία του και τη δημιουργικότητα του.