Το Αναστάσιμο Μήνυμα του π. Γεωργίου Δημητρόπουλου

Του π. Γεωργίου Δημητρόπουλου
Εφημέριου Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου Γομοστού

 

Την αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα η Εκκλησία μας εορτάζει
την ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού. Έφθασε η Πασχάλια ευφροσύνη. Η Ανάσταση του Χριστού είναι
το θαύμα των θαυμάτων στον χώρο της πίστης μας. Είναι η κορυφαία
αλήθεια και το θεμέλιο του Χριστιανισμού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι
η νίκη επί του θανάτου. Είναι η αστείρευτη πηγή από την οποία πηγάζει η
ζωή εκ του ζωδόχου Τάφου και χαρίζει την σωτηρία μας των Χριστιανών.
Διότι, η Ανάσταση του Χριστού είναι το εχέγγυο της ανάστασης και του
ανθρώπου. Επομένως, η Ανάσταση του Χριστού είναι το πλήρωμα της
χαράς των Χριστιανών. Και την πληρότητα αυτή της χαράς της
Ανάστασης την βιώνουμε ως αγάπη στη ζωή μας.
Φώς ο Χριστός, και φώς απρόσιτο και η ένδοξη Ανάστασή Του. Γι’
αυτό, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον αναστημένο Κύριο και να
ατενίσουμε το λαμπροφόρο φώς της Ανάστασής Του χωρίς την
κατάλληλη πνευματική προετοιμασία. Χωρίς την αναγκαία καθαρότητα
της ψυχής. Όπως ο θεόπτης Μωϋσής όταν είδε την φλεγόμενη βάτο στο
όρος Χωρήβ και χρειάστηκε να προσεγγίσει την παρουσία του Θεού
ξυπόλυτος. Έτσι, με πολύ περισσότερο δέος καλούμαστε οι Χριστιανοί να
πλησιάσουμε τον ίδιο τον Κύριο και να ατενίσουμε το φώς της Ανάστασής
Του. Να εορτάσουμε μαζί Του το αιώνιο Πάσχα. Την Πασχάλια
ευφροσύνη! Γιατί η Ανάσταση του Χριστού μας εγκαινιάζει ένα
καινούργιο τρόπο ζωής· την πνευματική και πασχάλια βιοτή με τον Θεό.
Η εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού βεβαιώνεται μυστικά και
διαχρονικά μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία της Ανάστασης και των
ζώντων αγίων. Ως εκ τούτου, με όλη την δύναμη της ψυχής μου, σας
εύχομαι προετοιμασμένοι πνευματικά όλοι μας να αξιωθούμε και να την
αισθανθούμε εσωτερικά, στην βαθύτερη καρδία (ψυχή) μας, την εμπειρία
της Ανάστασης του Χριστού. Tο αιώνιο, το ανέσπερο και λαμπροφόρο φώς
της Ανάστασής Του, που είναι πηγή της αιώνιας και αληθινής ζωής, να
μας χαριτώνει (αγιάζει) και να φωτίζει σταθερά τα βήματα της ζωής μας.
Χριστός Ανέστη