Χρ. Νικολάου: «Ο Νίκος Ταπεινός υπήρξε ανήσυχος, προοδευτικός και ασυμβίβαστος»

Συλλυπητήριο μήνυμα του δημάρχου δυτικής Αχαΐας Χρήστου Γ. Νικολάου για την απώλεια του τ. Δημάρχου Νικόλαου Ταπεινού:

«EKΦPAZOYME TH BAΘIA MAΣ ΘΛIΨH ΓIA TON ΘANATO TOY TEΩΣ ΔHMAPXOY NIKOΛAOY TAΠEINOY. O EKΛIΠΩN YΠHPΞE ANHΣYXOΣ, ΠPOOΔEYTIKOΣ KΑΙ AΣYMBIBAΣTOΣ. ΩΣ MONAΔIKO ΣKOΠO TOY EIXE THN ΠPOΣΦOPA ΣTON TOΠO TOY KAI TO AΠEΔEIΞE ΠEPITPANA TOΣO ΣTON EΠAΓΓEΛMATIKO TOY XΩPO OΣO KAI ΣTON XΩPO THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ. AΠΟ OΠOIA ΘEΣH KI AN EIXE ANAΛABEI ,O NIKOΛAOΣ TAΠEINOΣ ΞEXΩPIZE ΓIA THN EPΓATIKOTHTA TOY KAI ΓIA THN ΠPOKOΠH TOY KAI AΦHNEI TEPAΣTIA ΠAPAKATAΘHKH ΣTOYΣ OIKEIOYΣ TOY».