Εθελοντική Αιμοδοσία από τον Σύλλογο Γομοστού

Η ετήσια Εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Γομοστού, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 μετά τις 9:30 στην καινούρια αίθουσα του Συλλόγου.