Κάτω Αχαΐα: Τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία Δημοκρατίας και κοινόχρηστοι χώροι στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας – Δείτε την ημερήσια διάταξη

Μετά την ματαίωση της κατά την 20η Φεβρουαρίου 2018 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ύστερα από την αριθμ. 7/16-2-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, πραγματοποιείται νέα δημόσια συνεδρίαση τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στην Κάτω Αχαΐα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης ήτοι:

  1. Συζήτηση για την κανονιστική απόφαση των κοινοχρήστων χώρων.
  2. Αποδοχή της β΄ φάσης (τελικής) της μελέτης “Επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κάτω Αχαΐας”.
  3. Καθορισμός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Δημοκρατίας στην Κάτω Αχαΐα.