Δυτική Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση για τη μονάδα επεξεργασίας στον ΧΥΤΑ Φλόκα – Εγκρίθηκε η σύμβαση με την Πάτρα – Όλα όσα έγιναν στο συμβούλιο

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δήμο δυτικής Αχαΐας με πρώτο θέμα (μεταξύ άλλων) την ένταξη για χρηματοδότηση της μελέτης που αφορά την μονάδα επεξεργασίας απορριμάτων στον ΧΥΤΑ Φλόκα.

Η ανακοίνωση του δήμου ήταν η εξής:

«Σας προσκαλούμε σήμερα  Εικοστή Εβδόμη  (27η) Νοεμβρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι τα θέματα υπόκεινται σε περιοριστικές προθεσμίες(ένταξη στο Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, κλπ)».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

 

1.         Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας για την πράξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΒ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ».
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ.
2.         Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΒ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 16.36.2.Π5 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ)»του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ..
3.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Εισηγητής: Χρήστος Νικολάου, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Χρήστος Νικολάου, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Χρήστος Νικολάου, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τηνΑποδοχή και Διάθεση ποσού 81.530,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017 (γ΄ Δόση).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.
7. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αλλαγή Χρόνου  Εγκατάστασης και Λειτουργίας (ΚΑΡΟΥΖΕΛ) προσωρινής λυόμενης κατασκευής  κατά  τη  Χριστουγεννιάτικη  περίοδο  και  από  την  15η  Δεκεμβρίου  2017  έως  και  την  15η  Φεβρουαρίου  2018( σχετ. 186/2017 (ΑΔΑ: 6Α2ΓΩ9Ν-ΜΑΕ).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Παρόντες 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος)
2. Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος
3. Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος
4. Ξενοφών Ιωαν. Μπαχράς
5. Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς
6. Σπυρίδων Ανδ. Σραχάνης
7. Γεώργιος Κων. Παλαιολόγος
8. Αλέξιος  Ορδίτης
9. Φρήστος Ανδ. Σκάγιας
10.Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης
11.Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος
12.Σπυρίδων Ιωαν. Δημόπουλος

13.Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας
14.Ηλίας Φρ. Καμπέρος
15.Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ
16.Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

Απόντες

1. Άγγελος Σωτ. Διακάτος
2. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
3. Πηνελόπη Αργ.Παναγιωτοπούλου
4. Χρήστος Νικ. Φιλιππόπουλος
5. Κωνσταντίνος Νικ. Σαπεινός
6. Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος
7. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης
8. Γεώργιος Νικ. Παναγιωτόπουλος
9. Φρήστος Παν. Μεντζελόπουλος
10.Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος
11.Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος

Σε ότι αφορά το μείζον ζήτημα του ΧΥΤΑ Φλόκα και την προγραμματική σύμβαση, καταψηφίστηκε από τους Δ. Γκοτσούλια, Ηλ. Καμπέρο, Κ. Ορλώφ, Π. Κουνάβη και του εκπροσώπου της ΤΚ Φλόκα Παναγιώτη Διαμαντόπουλου. Προηγήθηκε η εισήγηση του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Σπύρου Τραχάνη στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:

Δεδομένου ότι:
 ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής
Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για
την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του
προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
 ο Δήμος Πατρέων, καθώς και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας διαθέτουν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα,
αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα εξυπηρετείται στη διάθεση των απορριμμάτων του
από την σχεδιαζόμενη πράξη όπως προβλέπεται από τον ΠΕ΢ΔΑ,
προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής ΢ύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχέδιο της οποίας
επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο
και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλείται το Διοικητικό ΢υμβούλιο,
1. Να εγκρίνει τη σύναψη της Προγραμματικής ΢ύμβασης.
2. Να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τον αναπληρωτή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
3. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας να υπογράψει την εν λόγω
σύμβαση.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος της Σ.Κ. Υλόκα κ. Παναγιώτη
Διαμαντόπουλου, ο οποίος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του διότι δεν έχει ενημερωθεί
εγκαίρως και δεν έχει εικόνα της πρότασης που υποβάλουμε. Για τους λόγους αυτούς
δήλωσε ότι καταψηφίζει καταθέτοντας εκ νέου τις προτάσεις που είχε θέσει στην
συνεδρίαση του ΢υμβουλίου την 18-11-2016 (αποφ. 285/2016 (ΑΔΑ:6ΝΠ2Ψ9Ν-ΑΡΣ).
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ως εξής:
O κ. Γκοτσούλιας Διονύσιος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Ενωτική
Πρωτοβουλία Δυμαίων Πολιτών – Νέοι Ορίζοντες¨ λαμβάνοντας τον λόγο διαφώνησε με
την διαδικασία που έρχεται το θέμα για συζήτηση -εξηγώντας πως από τον Αύγουστο
που βγήκε η Πρόταση υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος και να ενημερωθεί το σώμα και οι
διαδικασίες να μην τρέχουν με το κατεπείγον-, έθεσε θέμα για ελλιπή ενημέρωση και
στην συνέχεια αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του ΢υμβουλίου την
18-11-2016 (αποφ. 285/2016 (ΑΔΑ:6ΝΠ2Ψ9Ν-ΑΡΣ) σημειώνοντας ιδιαίτερα την
προσοχή στα συνοδά έργα τα οποία θα ανακουφίσουν τους κατοίκους όπως περιμετρική,
δρόμος από μπουντουραίικα, δρόμος Υλόκα κ.λ.π.
O κ. Κουνάβης Παναγιώτης επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Αυτοδιοικητική
Κίνηση Δυτικής Αχαΐας (Α.ΚΙ.Δ.Α) λαμβάνοντας το λόγο είπε ότι σε αυτά τα τόσο
σημαντικά ζητήματα όπως νερό, απορρίμματα κλπ. δεν νοείται έκτακτο δημοτικό
συμβούλιο και ελλιπής ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και έθεσε υπόψη τα εξής:
1.΢το υπ αριθμ έγγραφο 689/22-11-2017 στο αίτημα για συνεδρίαση, ζητείται
αντικατάσταση της αίτησης χρηματοδότησης με απόσυρση της 151432/23/12/2016
αίτησης ,περιεχόμενο το οποίο δεν γνωρίζει το σώμα. 2. Επίσης δεν είναι γνωστό στο
σώμα το περιεχόμενο της πρότασης που θα κατατεθεί προς χρηματοδότηση λεπτομερώς,
πολύ δε περισσότερο δεν είναι γνωστά όλα αυτά στον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας
Υλόκα. Συνεπώς πιστεύω πως το σώμα για να αποφασίσει θα πρέπει να γνωρίσει τι
ακριβώς ψηφίζει. Σέλος δήλωσε ότι καταψηφίζει για τους ανωτέρω λόγους αλλά και για
τους λόγους που αναφέρει στην αριθ.285/2016 (ΑΔΑ:6ΝΠ2Ψ9Ν-ΑΡΣ) απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρόταση τελικά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους υπέρ και 5 ψήφους κατά. 

Β.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ