Λάππα: Ημερολόγια από τα χεράκια των γυναικών της «Μελισσάνθης»!

Έτοιμα τα ημερολόγια από τα χεράκια των δραστήριων γυναικών του συλλόγου Λάππα «Μελισσάνθη».

Ο σύλλογος, «ζεσταίνεται» για τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις και εμείς θα στηρίζουμε όσο μπορούμε!