Κάτω Αχαΐα: Στο δημοτικό συμβούλιο οι οφειλές της ΔΕΥΑ Δυμαίων στη ΔΕΗ – Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, πραγματοποιείται η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για  συζήτηση και να λήψη απόφασης στο μοναδικό θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  • Παρέμβαση του Δήμου σχετικά με την ρύθμιση που προτίθεται να κάνει η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων με  την Δ.Ε.Η. προς εξόφληση οφειλών της προς την Δ.Ε.Η. Αποδοχή ή μη σχετικής γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Παναγιώτη Ζυγούρη, σχετικά με την δυνατότητα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας να συμβάλλει με οποιανδήποτε μορφή (παροχή εγγυήσεων) μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και Δ.Ε.Η.