Στο νέο δημαρχείο η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης – Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 
 

Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Ορισμό Μελών της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981.

 

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων για την συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β’/1999) και του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του Π.Δ. 23/2000 ( ΦΕΚ Α΄18).

 

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών .

 

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών σύμφωνα με το Νόμο 2881/2001(ΦΕΚ Α΄16), με την αριθμό 2123/36/01/19-10-01 (ΦΕΚ Β΄1438) Απόφαση Υ.Ε.Ν. και του άρθρου 30 του Π.Δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α΄125).

 

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το οικονομικό έτος 2016 .

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε επιτροπές παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών για το έτος 2016.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή έργων για το έτος 2016.

 

Εισηγητές: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μέρους του κοινοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Φράγκα της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης του Δήμου στον νεοϊδρυθέντα εκπολιτιστικό σύλλογο Φράγκα ¨Ο Αγιος Γεώργιος¨ για την στέγασή του και έδρα του .

 

Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων Οκονομικού Έτους 2015 .

 

Εισηγητής: Παπαδοπούλου – Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων Οκονομικού Έτους 2016.

 

Εισηγητής: Παπαδοπούλου – Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Διαφοράς Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων Οκονομικού Έτους 2016 σύμφωνα με το Νόμο 4071/2012 άρθρα 10 & 14.

 

Εισηγητής: Παπαδοπούλου – Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.