Την Κυριακή οι καλοκαιρινές αθλοπαιδιές του συλλόγου Γομοστού