Δυτική Αχαΐα – Αύριο η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – Δείτε τα θέματα

 
 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιείται την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στη 13:00στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου (Δ΄ τρίμηνο 2018).
  2. Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Εγγραφή αυτών στον προϋπολογισμό έτους 2019 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2019.
  3. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου.
  4. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης εδαφικής λωρίδας στην Τ.Κ. Κάτω Αλισσού για κοινή χρήση (πεζοδρόμιο).