Σήμερα κόβει την πίτα του ο Σύλλογος Πέτα «Το Φιλοκάλι»