Σήμερα η πίτα των εθελοντών του ΣΕΔΙΠ και του ΕΟΠΥΔ στα Καμίνια