λόγου διάπλασις: 13 χρόνια δίπλα στα παιδιά – Προσφορά, αγάπη, φροντίδα