Στην Κάτω Αχαΐα ο Ηρακλής Ρούπας

 
 

Κουβέντα και συζήτηση στα μαγαζιά της Κ. Αχαγιάς και ένα πέρασμα από την λαϊκή. Προσπαθώ να διακρίνω μία νότα αισιοδοξίας από τον κόσμο. Όμως, μοιρολατρικά οι περισσότερο αποδέχονται την δύσκολη καθημερινότητά τους με μόνη επωδό το «φίλε μου ότι και να κάνεις δεν αλλάζει κάτι. Το σύστημα πάντα επιβάλλει την πολιτική». Ίσως η μοναδική ευκαιρία να ξεκινάω συζητήσεις προσπαθώντας να πείσω πως με την μοιρολατρία δεν είναι δυνατόν να πάμε μπροστά. Ούτε βέβαια με την ισοπέδωση όλου του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει όμως οργή και αγανάκτηση. Ακόμα