Η φωτογραφία της ημέρας!

  • Ήρθαν τα πάνω, κάτω…

(φωτογραφία Αχαγιά 82, επίσημο προφίλ fb)