«Πείρος»: Κάλαντα και διηγήματα στο προαύλιο της Αγίας Τριάδος στον Άνω Αλισσό

 
 

Στο προαύλιο της Αγίας Τριάδος στον Άνω Αλισσό