«Πείρος»: Κάλαντα και διηγήματα στο προαύλιο της Αγίας Τριάδος στον Άνω Αλισσό

Στο προαύλιο της Αγίας Τριάδος στον Άνω Αλισσό