Δυτική Αχαΐα: Ανοίγει τα χαρτιά της η δημοτική αρχή – Στις 24 Οκτωβρίου στα Λουσικά, ο απολογισμός και η παρουσίαση των πεπραγμένων

Έλαβαν τελική ενημέρωση οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου δυτικής Αχαΐας για την ειδική συνεδρίαση που θα γίνει θέμα τον απολογισμό και την παρουσίαση των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, όπως αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Σώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ειδική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο πρώην δημαρχείο της Ωλενίας, στα Λουσικά.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Την Τετάρτη  24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων (Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ωλενίας), στο Δημοτικό Κατάστημα Λουσικών, της Τ.Κ. Λουσικών, της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την αριθμ. 174/2018(ΑΔΑ:ΩΖΥΠΩ9Ν-5ΜΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ο απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

Καλούνται όλοι οι δημότες, οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου να προσέλθουν για να παρακολουθήσουν τον απολογισμό.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.