Σύλλογος Πέτα «Το Φιλοκάλι»: Εκδρομή στη Δημητσάνα