Οικονομική ενίσχυση στο δημοτικό σχολείο Λάππα από την “Μελισσάνθη” – Ευχαριστίες της διεύθυνσης

Οικονομική ενίσχυση, προσέφεραν οι Γυναίκες της “Μελισσάνθης” στο δημοτικό σχολείο Λάππα και φυσικά η διεύθυνση ευχαριστεί τον σύλλογο: