Οικονομική ενίσχυση στο δημοτικό σχολείο Λάππα από την «Μελισσάνθη» – Ευχαριστίες της διεύθυνσης

Οικονομική ενίσχυση, προσέφεραν οι Γυναίκες της «Μελισσάνθης» στο δημοτικό σχολείο Λάππα και φυσικά η διεύθυνση ευχαριστεί τον σύλλογο: