Δυτική Αχαΐα: Πώς ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο – Ποια θέματα αποσύρθηκαν – Ποιοι αντικατέστησαν τον Π. Μυλωνά

 
 

Αποσύρθηκε το θέμα του απολογισμού της δημοτικής αρχής από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου δυτικής Αχαΐας. Προ ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα για την εξέλιξη που είχε η συνάντηση στο γραφείο του Χρ. Σπίρτζη με θέμα την Πατρών – Πύργου. Στη συνάντηση στην Αθήνα, έλαβε μέρος και ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου, για το λόγο αυτό, απουσίαζε από τη χθεσινή συνεδρίαση. Το Σώμα ενημερώθηκε για τον κόμβο που θα προβλεφθεί στην Κάτω Αχαΐα χωρίς διόδια, γεγονός που ικανοποίησε τη δημοτική αρχή, η οποία έχει θέσει μια σειρά παρεμβάσεων ως προς την αρχική μελέτη. 

Για την Πατρών – Πύργου και το ραντεβού στην Σπίρτζη ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τώρα σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, στη χθεσινή συνεδρίαση έπρεπε μεταξύ άλλων το σώμα να αποφασίσει ποιος θα αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Μυλωνά, από τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχει, μετά την ανεξαρτητοποίησή του. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα Απόφαση Τίτλος Περίληψη
1ο  169/2018  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας κτιρίου (πρώην αποθήκης ΑΣΟ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στον πολιτιστικό σύλλογο ΠΑΛΕΙΑ.  

Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

 

2ο 170/2018  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη τη δαπάνης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΥ ΡΙΟΛΟΥ. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

 

3ο 171/2018 Έγκριση και παραλαβή του ΣΔΑΕ – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας μέρος ΙΙ – Εξοικονόμηση παραγωγή σε κτιριακές υποδομές Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο 172/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εκλογή μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, λόγω ανεξαρτητοποίησης μέλους της.

Στη θέση του Π. Μυλωνά, εκλέχθηκε ο Θ. Ραυτακόπουλος με ψήφους 15-8 

Εκλέχτηκαν
2ο 173/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, λόγω ανεξαρτητοποίησης μέλους της.

Στη θέση του Π. Μυλωνά ορίστηκε ο Αλ. Ορδίτης

Κατά πλειοψηφία

Παρών ο Π. Κουνάβης

3ο 174/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 217 του ν. 3463/2006, αναφορικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής – Ορισμός ημερομηνίας και χώρου παρουσίασης. Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση  δαπάνης για την διενέργεια του  απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Αποσύρθηκε
5ο 175/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του ¨Β΄ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ¨. Εγκρίθηκε

   Κατά Πλειοψηφία

6ο 176/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση της αριθ. 11/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων περί: «3η Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων οικονομικού έτους 2018». Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

7ο 177/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης» Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

8ο 178/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Aνάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δήμου σε τρίτους. Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

9ο 179/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου από το ελεύθερο εμπόριο. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

10ο 180/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση της αριθ. 161/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΧΓΩ9Ν-ΜΧΥ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Υποβολής πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο Εθνικό Σκέλος Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2018 ΣΑΕΠ 001, με τίτλο ¨Εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας¨ – α) Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κάτω Αχαΐας, β) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Αλισσού, γ) Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας και κατασκευή περιφράξεων στο  Γήπεδο Ριόλου ¨. Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

11ο 181/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Υποδράση 19.2.4.3 για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο:  «Ανάπλαση  κέντρων των Ιστορικών οικισμών Σαντομερίου & Πορτών». Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

12ο 182/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Υποδράση 19.2.4.5 για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή πολιτιστικού χώρου – ανοικτού θεάτρου στην έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

13ο 183/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο Δράση 4.c.1.1-a2 :«Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» για ένταξη του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Σαγαιΐκων της Δ.Ε. Μόβρης Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία   

14ο 184/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο Δράση 4.c.1.1-a2 :«Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» για ένταξη του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου». Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία   

15ο 185/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Υποδράση 19.2.4.3 για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Δυτικής Αχαΐας». Εγκρίθηκε

   Κατά Πλειοψηφία

16ο 186/2018 Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ¨ σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV Αριθ. Πρωτ. 40411/2-08-2018 (ΑΔΑ:67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας  «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας » με τίτλο ¨Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις¨ του έργου ¨Αγροτική Οδοποιία Δύμης & Ωλενίας¨   Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

17ο 187/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης διάρκειας της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Καλαβρύτων για την παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργων για τις ανάγκες του Δήμου μας. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

18ο 188/2018 Συζήτηση και Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Λαρίσου’. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

19ο 189/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Μόβρης’  Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

20ο 190/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ωλενίας’.   Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

21ο 191/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Δύμης. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

22ο 192/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Μόβρης. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

23ο Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Ωλενίας. Αποσύρθηκε
24ο 193/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ‘Εργασίες εκβάθυνσης αλιευτικού καταφυγίου Αλυκών’ . Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

25ο 194/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων κατά του Δήμου και λογιστική τακτοποίηση παραστατικών. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

26ο 195/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου (β΄ τρίμηνο 2018). Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

 

27ο 196/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των εξόδων κηδείας του πρώην προέδρου της Τ.Κ. Μετοχίου  Ελευθέριου Ιωσηφίδη. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

28ο 197/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με  Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο). Εγκρίθηκε

Ομόφωνα