Ο Γιώργος Βελισσάρης έρχεται «να τα σπάσει” στο Πιθάρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου