Ο Γιώργος Βελισσάρης έρχεται «να τα σπάσει» στο Πιθάρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου