Ο Γιώργος Βελισσάρης έρχεται “να τα σπάσει” στο Πιθάρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου