Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Αυτές είναι οι θέσεις ανά ειδικότητα για την Κοινωφελή εργασία

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΉ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΣΥΝΟΛΟ 55 ΘΕΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΣΥΝΟΛΟ 39 ΘΕΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΣΥΝΟΛΟ 12 ΘΕΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
ΣΥΝΟΛΟ 14 ΘΕΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr μέχρι και την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 στις 12:00 το μεσημέρι.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε μία ειδικότητα και να επιλέξει μέχρι και τρεις φορείς.