Στέγη αποκτά ο σύλλογος Κώμης

Στέγη αποκτά ο σύλλογος Κώμης της τοπικής κοινότητας Μιτόπολης.

Η συζήτηση θα γίνει στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Τρίτης.

Το συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικό σχολείο) στην Κώμη.