Η φωτογραφία της ημέρας!

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Αντιδήμαρχος όλων των δημοτών! 

(φωτογραφία fb, Νίκος Οικονομόπουλος