ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε: Πρόσφερε 4 αναπηρικά αμαξίδια για τους ενήλικες εξυπηρετούμενους της ΕΛΕΠΑΠ

Η ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε, αναγνωρίζοντας το πολυετές, σημαντικό έργο της ΕΛΕΠΑΠ, πρόσφερε στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης, 4 αναπηρικά αμαξίδια για τους ενήλικες εξυπηρετούμενους της ΕΛΕΠΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
«Σας ευχαριστούμε για την ευαισθησία σας», σημειώνει η ΕΛΕΠΑΠ.