Δυτική Αχαΐα: Πώς ψήφισε το Σώμα σε όλα τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου

Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα έργα για βοηθητικά γήπεδα σε Κάτω Αχαΐα και Αλισσό στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ένα θέμα αποσύρθηκε, ενώ ένα ακόμη, συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης.

Οι σύμβουλοι ψήφισαν ως εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα Απόφαση Τίτλος Περίληψη
1ο  135/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ¨Καθαρισμός Παραλιακού Μετώπου Δήμου Δυτικής Αχαΐας. ¨ Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο 136/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

2ο 137/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στη θέση Γκρινίτσα της παραλίας της Τ.Κ. Λακκόπετρας. Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 

3ο 138/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις  συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

4ο 139/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό Ημερήσιου Τέλους Λαϊκών Αγορών. Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

5ο 140/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί. Αναβλήθηκε

Ομόφωνα

 

6ο 141/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης στο Εθνικό Σκέλος Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2018 ΣΑΕΠ 001 με τίτλο και «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κ. Αχαΐας και βελτιώσεις». Αναβλήθηκε 

ομόφωνα

7ο 142/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης στο Εθνικό Σκέλος Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2018 ΣΑΕΠ 001 με τίτλο και «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αλισσού με εγκατάσταση χλοοτάπητα και  σπορά». Αναβλήθηκε

ομόφωνα 

8ο 143/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

9ο Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για τον Καθορισμό χώρου (πλατείας) για πρόσκαιρη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Μιτόπολης για την τοπική θρησκευτική εορτή της 03-08-2018,  και μόνο. Αποσύρθηκε