Διαρθρωτικές αλλαγές για την ανάκαμψη της Οικονομίας

 
 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Δ.

Η Ελλάδα δεν θα γίνει ελκυστική για παραγωγικές επενδύσεις όσο δεν υλοποιούνται μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν -μεταξύ άλλων- τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Εφικτές λύσεις υπάρχουν, αλλά ενδεχομένως να είναι επώδυνες πολιτικά.

Σε ότι αφορά την εξασφάλιση ρευστότητας, πρέπει να επισπευσθεί η ρύθμιση των κόκκινων δανείων και των οφειλών των επιχειρήσεων και να θεσπιστεί ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός. Όποιος θέλει να στραφεί στο επιχειρείν στην Ελλάδα σήμερα, πρέπει να έχει υπόψη του τις ευκαιρίες -στον αγροδιατροφικό τομέα, στις υπηρεσίες, ιδίως του τουρισμού, αλλά και στην αγορά ακινήτων- αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης (πολυνομία, αβεβαιότητα λόγω των συνεχών νομοθετικών αλλαγών κτλ).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας το οποίο αποτυπώνεται όχι μόνο σε δημοσιεύματα και κάποιες στατιστικές που δείχνουν μικρή τάση ανόδου για τις ελληνικές εξαγωγές.  Ωστόσο, για να πάρει σάρκα και οστά η πολυπόθητη ανάκαμψη και να μετουσιωθεί η αισιοδοξία σε ανάπτυξη των μεγεθών της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή αύξηση επενδύσεων, αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση εισοδημάτων, χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα. Πρέπει να γίνει η χώρα μας φιλικότερη στο επιχειρείν μειώνοντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας διαδικασίες και αδειοδοτήσεις που σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όλες οι αποκρατικοποιήσεις έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επενδύσεις σε σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης όπως λιμάνια, αεροδρόμια σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και την κατασκευή του TAP (σ.σ. Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου) θα δώσουν άλλη  προοπτική στη χώρα.

Η χώρα μας έχει, λόγω της θέσης της, ένα ισχυρό πλεονέκτημα σε κάποιους τομείς όπως είναι ο αγροδιατροφικός αλλά και των υπηρεσιών και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Επιπλέον, λόγω της ύφεσης, υπάρχουν σήμερα ευκαιρίες για αγορά ακινήτων. Απαιτείται όμως πολύ καλή εξέταση όλων των ιδιαιτεροτήτων μας, λόγω των capital controls, των διαφόρων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, της πολυνομίας, της αβεβαιότητας λόγω συνεχών νομοθετικών αλλαγών και άλλων αστάθμητων παραγόντων, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης.  Παράλληλα πρέπει να περιορίσουμε δαπάνες του δημοσίου και κυρίως να αυξήσουμε τα έσοδα του κράτους πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και την παραοικονομία που είναι η μεγαλύτερη πληγή και για το κράτος αλλά και για τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.