Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας: «Η Επανάσταση των φτερών” από το θεατρικό εργαστήρι