Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας: «Η Επανάσταση των φτερών» από το θεατρικό εργαστήρι