Η γιορτούλα στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Φράγκα