Η φωτογραφία της ημέρας!

Η φωτογραφία της ημέρας!

Είναι να μην πάρω φόρα…! 

(Φωτογραφία Παναγιώτης Μάλλιος)