Δυτική Αχαΐα: Στα σχολεία οι μικροί Ρομά – Οι στόχοι του Κέντρου Κοινότητας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά από τον κο Σκούρα Φώτη και τον κο Ψυκάκο Θεόδωρο με τους εργαζόμενους της Δομής ‘Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά’.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Χρήστος Γεωρ. Νικολάου, η κα Κοκκίνη Πατρούλα – πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων «Κ.Ε.Δ.ΔΥ.», ο κος Χηνάς Δημήτριος – σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας καθώς και εκπρόσωποι της κοινότητας των Ρομά. Το κυρίαρχο θέμα του διαλόγου ήταν η ένταξη και η ενσωμάτωση των Ρομά στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Για το λόγο αυτό όλοι οι συμμετέχοντες εστίασαν στη σημασία και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ανήλικων Ρομά καθώς και στη συμβολή της στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Συγκεκριμένα η σύμφωνη γνώμη όλων ήταν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης του σχολικού προγράμματος διότι μέσω της εκπαίδευσης και της μόρφωσης θα παρατηρηθεί μείωση της παραβατικότητας τους. Επίσης, τονίστηκε ότι με την ένταξη των παιδιών στο σχολείο θα τηρείται και μία σειρά προγραμμάτων όπως ενασχόληση με τα μαθήματα σε καθημερινό επίπεδο που θα συμβάλλει και μελλοντικά, μέσω πρακτικών που θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτό, στη μείωση αντικοινωνικών συμπεριφορών σε γενικό επίπεδο. Ακόμη, ειπώθηκε ότι σημαντικός είναι ο ρόλος του σχολείου στη μετέπειτα βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού τους επιπέδου καθώς και στην εξάλειψη των επιδημιών μέσω εμβολιασμών που το ίδιο το σχολείο μεριμνά. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στο θέμα της μετεγκατάστασης των Ρομά που ζούνε στους καταυλισμούς, και πρωτίστως αυτών που διαμένουν στο Ποτάμι, σε οργανωμένους οικισμούς γεγονός που θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά αφού οι συνθήκες διαβίωσής τους θα είναι καλύτερες.

Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε άριστο κλίμα και ο διάλογος ήταν εποικοδομητικός και το ενδιαφέρον αμείωτο απ’ όλες τις πλευρές.