Το Επαγγελματικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας πρωτοπορεί και ανοίγει νέους ορίζοντες!

Το Επαγγελματικό Λύκειο Κ. Αχαΐας πρωτοπορεί και ανοίγει νέους ορίζοντες!

Μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Το ΕΠΑΛ Κ. ΑΧΑΙΑΣ θα έχει την τιμή να υλοποιήσει άλλο ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS για το σχολικό έτος 2018-2019 με τίτλο

COMPETENCES DEVELOPMENT PERSPECTIVE IV

(2018-1-EL01-KA116- 047115)

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα 3 συνολικά που εγκρίθηκαν στον Ν. Αχαΐας και στον τομέα της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, μας ενημερώνει ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Παναγιώτης Καράμπελας.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μια Ολοκληρωμένη Δράση η οποία περιλαμβάνει την Επιμόρφωση 4 καθηγητών στην Βαρκελώνη της Ισπανίας και την τοποθέτηση 20 μαθητών σε εταιρείες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στα Κανάρια Νησιά και την Κύπρο για 21 ημέρες. Το πρωτοποριακό για αυτή την δράση που εντάχθηκε για πρώτη φορά είναι η τοποθέτηση 2 μαθητών για 90 ημέρες για πλήρη εργασία στην Κύπρο.

Το ΕΠΑΛ Κ. ΑΧΑΙΑΣ υλοποιεί  και Μεταλυκειακό 4ο έτος (μαθητεία), ώστε να δίνει τις διεξόδους στην αγορά εργασίας προετοιμάζοντας τους νέους επαγγελματίες της.

Το ΕΠΑΛ Κ. ΑΧΑΙΑΣ είναι ένας βασικός πυλώνας, ένα σχολείο που δεν χάνει το χαρακτήρα του και τον σκοπό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Δεν ξεχνάμε ότι από Στο ΕΠΑΛ υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση, εκτός από Πτυχίο με Επαγγελματικά Δικαιώματα, άλλα και Απολυτήριο Λυκείου που δίνει Πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικές Σχολές με αυξημένα Ποσοστά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων!!!