Επιστροφή της Οικονομίας μας στην κανονικότητα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Δ.

Είναι επιβεβλημένο να επανέλθει άμεσα στην κανονικότητα η ελληνική οικονομία, για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να βελτιωθεί η κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για τα επόμενα πέντε χρόνια, με έναν ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3% με 4% ετησίως.

Προς τούτο πρέπει να αυξηθεί η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα η συμμετοχή των εξαγωγικών αγαθών της χώρας βρίσκεται στο 15% περίπου και συνολικά οι εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας, μαζί με τουρισμό, μεταφορές και ναυτιλία, αντιστοιχούν στο 33% του ΑΕΠ. Να σημειωθεί ότι σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ιρλανδία, το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το 70% του ΑΕΠ.

Για να υπάρξει επομένως, μια μεσοσταθμική ανάπτυξη της τάξης του 3% και 4% ετησίως ως το 2022, θα απαιτηθούν συνολικά επενδύσεις άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά – δηλαδή περίπου 42 δισ. ετησίως. Αυτή τη στιγμή η μέση ετήσια χρηματοδότηση είναι 20 δισ. ευρώ, άρα έχουμε ένα έλλειμμα επενδύσεων της τάξης των 20 με 22 δισ. ετησίως.

Αυτή τη στιγμή η οικονομία μας, έχει να αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα, που αποτρέπουν τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες επενδύσεις, όπως η υψηλή φορολογία και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, το ασαφές κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, η αναποτελεσματικότητα και η γραφειοκρατία στο δημόσιο τομέα, οι περιορισμοί που εμποδίζουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η χώρα μας, πρέπει να προσελκύσει νέα κεφάλαια, κυρίως από το εξωτερικό. Χρειάζεται περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις, που σήμερα αντιστοιχούν μόλις στο 7% των συνολικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη βασίζεται σε ποσοστό άνω του 90% σε εγχώριες πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες όμως είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με την αύξηση της ρευστότητας ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το υγιές σκέλος της οικονομίας.

Τέλος, για να αποδώσουν όλες οι παραπάνω αναγκαιότητες, πρέπει να συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις όπως αυτές της μείωσης της φορολογίας και των εισφορών.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται:

– Δραστική απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και διατήρηση του πλαισίου για τουλάχιστον μία πενταετία

– Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας – ίδια φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές

– Αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, με την πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου

– Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30%

– Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες για τρία χρόνια

– Κατάργηση φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων και φόρων υπέρ τρίτων

– Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης

– Χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων με κριτήριο την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας