Τελικά ποιός λέει την αλήθεια;

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΝΑΒΗ

Τελικά ποιός λέει την αλήθεια; O πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κ.Καραμπελιάς,στην συνεδρίαση της 8/5/2018 από εμένα προσωπικά ερωτηθείς ,γιατί εδώ κι ένα μήνα δεν έχει εφαρμοστεί η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, για άσκηση ένδικων μέσων ώστε να μην εφαρμοστεί η απόφαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας για μεταφορά 500 τόνων απορριμμάτων από το Αίγιο, απάντησε πως έχει υποβάλλει αίτημα στον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής κ. Ραυτακόπουλο ώστε να γίνει ανάθεση της υπόθεσης σε νομικό μετά από σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Η οικονομική επιτροπή όμως, έχει συνεδριάσει μετά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πήρε την σχετική απόφαση, δύο φορές, χωρίς να υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων αυτών!! Και δεν φτάνει μόνο αυτό, σήμερα το πρωί, απεστάλη πρόσκληση για νέα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, χωρίς ούτε τώρα να υπάρχει στον πίνακα των θεμάτων σχετικό θέμα.

Δυο πράγματα συμβαίνουν: ή ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έλεγε ψέματα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Κι εκεί που δεν υπάρχει πουθενά η ανάθεση σε δικηγόρο, να ένα φοβερό άλμα στον χρόνο: Σημερινά δημοσιεύματα έχουν δήλωση του προέδρου του ΦΟΔΣΑ η οποία λέει για απόφαση του ΦΟΔΣΑ στην περιβόητη συνεδρίαση του οργάνου, που έλαβε χώρα το πρωί τις ιδίας ημέρας και πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αφορά την τιμολόγηση και τρόπο πληρωμής της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αιγίου, ενώ η συζήτηση ήταν μόνο για το αν θα πρέπει να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση και όχι, οι όροι της!! (Άλλο ψέμα αυτό).

Να σημειώσω δε, πως στην συνεδρίαση ήταν παρόντες αιρετοί, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και δημότες. Και όχι μόνο αυτό αλλά έχει γίνει και ανάθεση σε δικηγόρο! Μάταια λοιπόν ο πρόεδρος κ. Καραμπελιάς έλεγε πως έχει ζητήσει να ανατεθεί η υπόθεση σε δικηγόρο, από την οικονομική επιτροπή!!!