Παναγιώτης Κουνάβης: «Σε λίγο θα πληρώνουμε και τα πιστοποιητικά θανάτου…»

 
 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΝΑΒΗ 

Η απλή αναλογική με προγραμματικές συγκλίσεις και η χωριστή κάλπη για ανάδειξη των τοπικών συμβουλίων και τοπικών προέδρων, είναι αναγκαιότητα για τις τοπικές κοινωνίες και την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.Η μεταρρύθμιση στους ΟΤΑ πρέπει να περιέχει και να υποχρεώνει τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια για λαϊκές συνελεύσεις αλλά και να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα, η άμεση λογοδοσία και ο κοινωνικός έλεγχος. Όμως αν η συζήτηση για τους ΟΤΑ εξαντληθεί μόνο σε αυτά, είναι κενό γράμμα.

Ότι δεν ψηφίστηκε με τα μνημόνια για τους ΟΤΑ επιχειρείται να θεσμοθετηθεί με τον «Κλεισθένη». Το φάντασμα του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ θα πλανιέται πάνω από τους προϋπολογισμούς και τις κοινωνικές δαπάνες.Η χρηματοδότηση των Δήμων σε λίγα χρόνια, θα γίνεται μόνο από ανταποδοτικά τέλη ή δάνεια.Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθοδηγείται από έναν ισχυρό πρόεδρο κι ένα προεδρείο διακοσμητικό, που δεν θα διαφέρει σε τίποτα από ότι γίνεται σήμερα ,αντί να υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό προεδρείο.Θα περάσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή.Ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων θα γίνεται μέσα από τις αποκεντρωμένες περιφέρειες με υπηρεσία άμεσα συνδεμένη με τον εκάστοτε υπουργό.Τέλος με την δυνατότητα για σύσταση επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας μέσα από συμπράξεις επιχειρηματικές, μαζί με τη διαχείριση των απορριμμάτων με τη σύσταση των νέων ΦΟΔΣΑ δεν θα εμποδιστούν τα μικρά και μεγάλα συμφέροντα στα σκουπίδια να δρουν.

Η » μεταρρύθμιση» στους ΟΤΑ ενσωματώνει και προεκτείνει τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές. Σε λίγο,θα έχουμε Δήμους που εκδίδουν μόνο πιστοποιητικά γεννήσεων και θανάτου,αλλά και αυτά, θα τα πληρώνουμε.