Φοιτητές από την Πάτρα στο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Βόλο (1-3 Δεκεμβρίου) συμμετείχαν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τελειόφοιτος του τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ (κατεύθυνση Μουσειολογίας) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Συλλόγου Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Πολιτιστικού Τουρισμού και η τελειόφοιτη Κωνσταντίνα Φλούγκου του τμήματος Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων.

Ο τίτλος της εργασίας ήταν «Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των διατηρητέων μνημείων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εξαμηνιαίας πρακτικής άσκησης.

Η διοργάνωση του συνεδρίου έγινε από Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δίκτυο Πειρραιβία. Το συνέδριο τέθηκε υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Υποστηρίχτηκε από  το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείου Τουρισμού, την Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Συμμετείχαν πάνω από 400 σύνεδροι και πάνω 100 εισηγητές.